نرم افزار مدیریت مطب

در این بخش شما جهت آشنایی کلی با نرم افزار مدیریت مطب محصول شرکت نرم افزاری الگوپارس تصاویر بخشهایی از این برنامه را مشاهده می نمایید. جهت دریافت نسخه دمو می توانید به بخش تماس با ما مراجعه و با وارد کردن مشخصات خود و نام نرم افزار نسخه دمو را در ایمیل خود دریافت نمایید. در صورت وجود هر گونه سوال می توانید با شماره تلفن 09188645134 و 09369791775 تماس بگیرید

2012_06_18/1.JPG 2012_06_18/2.JPG 2012_06_18/3.JPG 2012_06_18/4.JPG 2012_06_18/5.JPG 2012_06_18/6.JPG 2012_06_18/7.JPG 2012_06_18/8.JPG 2012_06_18/9.JPG 2012_06_18/10.JPG